Sabtu, 20 Oktober 2012

Sesungguhnya Kebanyakan Jeritan Penghuni Neraka Adalah Disebabkan oleh Penangguhan Taubat.

Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sesungguhnya Kebanyakan Jeritan Penghuni Neraka Adalah Disebabkan oleh Penangguhan Taubat.

- Imam al-Ghazali

www.info-iman.blogspot.com