Minggu, 16 September 2012

Bersihkan Perut Kami dari Haram dan Syubhat

DO'A

Dan muliakan kami dengan petunjuk dan istiqomah
Dan tutuplah lisan kami dengan (kata-kata) yang benar dan hikmah
Dan penuhilah hati kami dengan ilmu dan makrifat
Dan sucikan perut-perut kami dari perkara haram dan syubhat 

—————————————————


“Ya Allah, Sucikan Perut-Perut Kami dari Perkara Haram dan Syubhat”

Ya Allah, anugrahkan taufik keta’atan kepada kami…
Dan jauhkan kami dari kemaksiatan…
Dan anugrahkan niat yang benar kepada kami…
Dan anugrahkan pengenalan terhadap perkara-perkara yang telah dilarang (haram) oleh-Mu kepada kami…
Dan muliakan kami dengan petunjuk dan istiqomah…
Dan tutuplah lisan kami dengan (kata-kata) yang benar dan hikmah…
Dan penuhilah hati kami dengan ilmu dan makrifat…
Dan sucikan perut-perut kami dari perkara haram dan syubhat (meragukan)…
Dan tahanlah tangan kami dari penzaliman dan pencurian…
Dan tundukkan mata kami dari dosa dan penghianatan…
Dan tutuplah telinga kami dari perkataan sia-sia dan ghibah (mengupat orang lain)…
Dan utamakan para ulama kami dengan kezuhudan serta nasehat…
Dan utamakan para pencari ilmu dengan kesungguhan dan keinginan…
Dan atas para pendengar dengan mengikuti (yang telah disampaikan) dan mauidhah…
Dan anugrahkan kesembuhan dan kesenangan kepada orang sakit dari kaum muslimin…
Dan anugrahkan rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang yang telah wafat dari mereka…
Dan anugrahkan kewibawaan dan ketenangan kepada para sesepuh kami…
Dan anugrakan kepada pemuda dan pemudi kembali (kepada-Nya) dan taubat…
Dan anugrahkan rasa malu dan penjagaan diri (iffah kepada para wanita)…
Dan anugrahkan kerendahan hati dan keluasan kepada orang-orang kaya…
Dan anugrahkan kesabaran dan merasa cukup diri (qona’ah) kepada orang-orang fakir…
Dan anugrahkan pertolongan dan kemenangan kepada pasukan perang…
Dan anugrahkan keikhlasan dan rasa senang kepada para tawanan…
Dan anugrahkan perlakuan adil dan penuh kasih sayang kepada para pemimpin…
Dan anugrahkan sikap bijaksana dan jalan yang baik kepada rakyat…
Dan berkahilah para haji dan penziarah dalama masalah bekal dan fasilitasnya…
Dan tuntaskan dengan keutamaan-Mu dan rahmat-Mu apa yang telah Engkau wajibkan kepada mereka dari haji dan umrah, wahai Yang Paling Pengasih di antara para pengasih…