Sabtu, 08 September 2012

Berlindunglah dengan nama Allah pemilik arasy.. Sesungguhnya Dia lah yang Maha Berkuasa di atas segala kejadian yang terjadiwww.info-iman.blogspot.com