Minggu, 09 September 2012

Amal Perbuatan Yang Bisa Menebus Dosa

Pintu Pahala

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi termulia Muhammad bin Abdillah beserta para shahabat dan pengikutnya hingga hari Kiamat.


Ini adalah risalah yang diperuntukkan bagi orang muslim yang menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun karena tujuan utama tiap muslim adalah keluar dari dunia ini dalam keadaan terampuni semua dosa-dosanya sehingga pada hari Kiamat nanti Allah tidak lagi meminta pertanggungjawaban kepadanya atas dosa-dosanya dan memasukkannya langsung ke Surga yang penuh dengan keni’matan kekal di dalamnya. 

Dalam risalah yang singkat ini kami sebutkan beberapa amal perbuatan yang bisa menebus dosa-dosa dan menambah pahala yang bersumber dari hadits-hadits Rasul.

1. Pergi ke masjid Barangsiapa pergi ke masjid di waktu pagi atau sore niscaya Allah menyediakan baginya tempat di Surga tiap kali ia pergi ke masjid di waktu pagi maupun sore hari.“Oleh Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesiasumber file al_islam.chm

2. BersiwakKalaulah tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan untuk bersiwak tiap kali shalat.” HR. Al Bukhari /331 Muslim 252}

3. Membangun masjidBarangsiapa membangun masjid hanya untuk mencari ridha Allah niscaya akan dibangunkan sepertinya baginya di Surga.

4. Doa sesudah adzanBarangsiapa setelah mendengar adzan mengucapkan . Niscaya ia mendapatkan syafa’atku pada hari Kiamat.

5. Syahadat setelah berwudhuBarangsiapa berwudhu dengan baik kemudian mengucapkan . Niscaya akan dibukakan baginya pintu Surga

6. Berwudhu Barangsiapa berwudhu dengan baik niscaya kesalahannya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kukunya.

7. Menanggung kehidupan anak yatim Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti di Surga seperti ini.” Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya; telunjuk dan tengah.

8. Membantu janda dan orang miskinOrang yang membantu janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Atau seperti orang yang memperbanyak shalat dan senantiasa berpuasa.

9. Berbakti pada kedua orang tuaSungguh merugi merugi dan merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya pada masa tua namun ia tidak masuk Surga.

10. KesabaranJika seorang muslim tertimpa suatu musibah cobaan dirundung kesedihan kesusahan atau ditimpa kesakitan hingga tertusuk duri dan ia bersabar niscaya Allah akan menghapuskan darinya sebagian kesalahannya.

11. Kaffarah MajlisBarangsiapa duduk dalam suatu majlis yang banyak debatnya kemudian ia mengucapkan Niscaya Allah akan mengampunkan semua yang terjadi dalam majlis tersebut.

12. Menahan amarahBarangsiapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya niscaya Allah akan menyerunya pada seluruh makhluk pada hari Kiamat hingga ia diberi kesempatan memilih bidadari yang ia inginkan.

13. KejujuranHendaklah kalian jujur karena sesungguhnya kejujuran mengajak kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengajak kepada Surga.

14. Akhlak muliaYang paling banyak memasukkan ke dalam Surga adalah taqwa terhadap Allah dan akhlak mulia.

15. Silaturrahim “rahim tergantung pada ‘Arsy ia berkata Barangsiapa menghubungkanku niscaya Allah akan menghubungkannya dan barangsiapa memutuskanku niscaya Allah akan memutuskannya pula.”

16. Menjaga aib orang lainBila seorang hamba menutupi aib hamba lain niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.” HR. Muslim 2590}

17. Menolong orang lainBarangsiapa memudahkan orang yang sedang susah niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat.

19. Mengunjungi orang sakitSetiap muslim yang mengunjungi sesama muslim lain yang sakit pada pagi hari niscaya ada tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya hingga sore hari jika ia mengun-junginya pada saat petang niscaya ada tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya hingga pagi hari dan baginya buah-buahan di Surga.

20. Cinta karena AllahSesungguhnya Allah berfirman pada hari Kiamat Manakah hambaKu yang saling mencintai karena keagunganKu hari ini Aku menaunginya dalam naunganKu pada hari yang tiada naungan kecuali naunganKu.

21. Memberi salamKalian tidak akan masuk Surga hingga kalian beriman dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku beritahu tentang suatu perbuatan yang jika kalian lakukan niscaya kalian saling menyayangi? Sebarkan salam di antara kalian.

21. Belajar Al Qur’an dan mengajarkannyaSebaik-baik orang di antara kamu adalah yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya.

22. Membaca Al Qur’an Bacalah Al Qur’an karena ia akan memberi syafa’at pada hari Kiamat bagi yang membacanya.

23. Amar ma’ruf nahi mungkarBarangsiapa melihat kemungkaran hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya jika tidak mampu maka dengan lisannya dan apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.

24. Dakwah kepada jalan AllahBarangsiapa mengajak kepada hidayah maka baginya seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.

25. Berbuat kebajikan dan menunjukkan pada perbuatan baikSetiap kebajikan merupakan sedekah dan orang yang menunjukkan kepada kebajikan mendapat pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut.

26. Dzikir kepada Allah Maukah kalian aku beritahu tentang suatu perbuatan yang terbaik bagimu tersuci bagi Tuhanmu tertinggi dalam derajatmu lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak serta lebih mulia daripada peperangan dengan musuhmu?” Mereka menjawab “Tentu kami mau.” Beliau meneruskan “Yaitu dzikrullah.

27. Keluar untuk mencari ilmuBarangsiapa keluar untuk mencari ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga.

28. TaubatBarangsiapa bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat niscaya Allah akan menerima taubatnya.” “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama belum meregang ajalnya.